صنایع شیمیایی

★ پوشش نیتروژن، پاکسازی، جایگزینی، تمیز کردن و انتقال فشار
★ تحریک واکنش شیمیایی
★ حفاظت از تولید فیبر شیمیایی
★ مواد فشار پر از نیتروژن
★ طراحی سیم ضد اکسیداسیون


زمان ارسال: اوت-30-2021