محصولاتی که نیازهای بهداشتی مردم را تامین می کند.طبق گفته WHO، این محصولات باید «همیشه، به مقدار کافی، در اشکال دوز مناسب، با کیفیت مطمئن و اطلاعات کافی، و با قیمتی که فرد و جامعه می توانند بپردازند، در دسترس باشند».

کمپرسور هوا پیچ

  • کمپرسور هوای سفارشی

    کمپرسور هوای سفارشی

    مقدمه:

    کمپرسور هوا نوعی دستگاه مولد فشار با هوا به عنوان وسیله است و تجهیزات اصلی سیستم پنوماتیک است.کمپرسور هوا انرژی مکانیکی اولیه را به انرژی فشار گاز تبدیل می کند و منبع تغذیه تجهیزات پنوماتیک را فراهم می کند.نه تنها به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد، بلکه یک تجهیزات ضروری و مهم در زمینه های مختلف است.کمپرسور هوای اسکرو که نام بردیم معمولا به کمپرسور دو مارپیچ اشاره دارد.یک جفت روتور مارپیچ با هم مشبک به صورت موازی در موتور اصلی کمپرسور چیده شده اند.در خارج از دایره گام (از مقطع مشاهده می شود) روتور با دندانه های محدب را روتور نر یا پیچ نر می نامیم و در داخل دایره گام (از مقطع مشاهده می شود) روتور با دندانه های مقعر را روتور زن یا مادگی می نامیم. پیچ.