محصولاتی که نیازهای بهداشتی مردم را تامین می کند.طبق گفته WHO، این محصولات باید «همیشه، به مقدار کافی، در اشکال دوز مناسب، با کیفیت مطمئن و اطلاعات کافی، و با قیمتی که فرد و جامعه می توانند بپردازند، در دسترس باشند».

ژنراتور اکسیژن VPSA

  • ژنراتور اکسیژن VPSA

    ژنراتور اکسیژن VPSA

    ژنراتور اکسیژن VPSA

    ژنراتور اکسیژن VPSA عمدتا در تولید اکسیژن استفاده می شود و از دمنده، پمپ خلاء، خنک کننده، سیستم جذب، مخزن بافر اکسیژن و سیستم کنترل تشکیل شده است.این به جذب انتخابی نیتروژن، دی اکسید کربن، آب و سایر ناخالصی ها از هوا با مولکول های ویژه VPSA اشاره دارد و غربال مولکولی برای دریافت اکسیژن با خلوص بالا به صورت دایره ای تحت خلاء جذب می شود.